Posted by: Mateusz Kempkiewicz | Możliwość komentowania Regulamin promocji “Lody Ekipy – Lucjan’s Barbershop 1.06.2021” została wyłączona

Regulamin promocji “Lody Ekipy – Lucjan’s Barbershop 1.06.2021”

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Lody Ekipy – Lucjan’s Barbershop 1.06.2021”.

2. Organizatorem Promocji jest Lucjan’s Barbershop Lucjan Wosiek ul. Boczna 3a, 44-153 Łany Wielkie.

3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.06.2021 r. i trwa do 01.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

4. Każdy klient do 16 roku życia, który w dniu 01.06.2021 r. skorzysta z naszych usług w salonie Lucjan’s Barbershop otrzyma jedną sztukę lodów ekipy za gratis.

5.Promocja nie obejmuje realizacji bonów kwotowych lub usługowych.

6. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

6. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail kempkiewicz.barberownia@gmail.com. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji.